maandag 21 november 2011

Terugblik op 1 jaar borduren Looking back to one year of stitching

Terugkijkend op 1 jaar borduren, ontdekte ik dat ik toch wel veel gemaakt heb.

Looking back to one year of stitching, I noticed I did make quite a lot this year.

In eerste instantie wat werk van andere designers, zoals bijv. Drawn Thread en Debbee's Designs.

At first some work from other designers, like Drawn Thread and DebBee's Designs.

Vooral die laatste "American Beauty" was heel leuk om te doen. Veel speciale steken, en werken met 3 draadjes. Volkomen in tegenstelling wat ik normaal doe.

Especially the last "American Beauty" was real fun to do. A lot of special stitches and working with 3 ply. Completely something different then what I am usually doing.

Hierna ging ik verder met het maken van enige eigen modellen.

After that I continued with making some models of my own

Ten eerste :To knot or not to knot" en "Hobby Time"

First of all "To Knot or not to Knot" and then "Hobby Time"

Deze waren al gedeeltelijk klaar toen wij op bezoek waren bij Attic Needlework in Mesa, Arizona

These were already nearly finished when visiting Attic Needlework i Mesa, ArizonaHierna ben ik wat nieuws gaan maken, dit n.a.v. een vraag i.v.m. een workshop die ik zou geven in Italie.

After this I started with something new, this because I was asked to give a workshop in ItalyKleine doosjes met als deksel een klein borduurwerkje. De eerste serie, want ja er kwamen er meer, was kleine Nederlandse merklap motieven. Met behulp van voorgesneden karton van Rinske Stevens Designs was het erg makkelijk te maken.
Zeker voor iemand die niet veel aan kartonnage heeft gedaan. :) Door dit voorgesneden karton ben je er zeker van dat alles de juiste maat heeft.

Little boxes with on the top a small stitched model. The first serie, yes more would follow, were Dutch mini samplers. With the help of the precut carton from Rinske Stevens Designs it was very easy to make. Especially for some who had not done a lot of cartonnage:) Thanks to this precut carton you can be sure that everything has the exact right size

Nog meer doosjes volgden, en ook nog een grotere.

More boxes followed, and also a larger one.
Voor diverse beurzen maakte ik ook nog naaldenboekjes. Deze met volledige beschrijving hoe ze in elkaar te zetten. Veel mensen weten wel hoe het moet, maar ik ben altijd verbaasd om te horen/zien dat men het niet weet. Vandaar dat Ton de patronen nu erg uitgebreid heeft gemaakt inclusief beschrijving en foto's.

For several shows I also made needlebooks. This time with complete description how to finish them. A lot of people already know this, but I am always surprised at hearing/seeing that people do not know it. That s why Ton made the charts very extensive including the description and pictures.Voor elke letter van het alfabet is een patroon gemaakt.

We made a chart for each letter of the alphabet

Voor de laatste beurs van dit seizoen hebben we nog voor een workshop 2 kleine doosjes gemaakt.

For the last show of this season we made another 2 boxes for a workshopZoals jullie zien veel modellen. En nu, nu ben ik bezig met het reproduceren van een schitterende antieke merklap uit 1859.
Volgende keer zal ik laten zien hoever ik al ben.

As you can see a lot of models. And now, now I am busy reproducing a very lovely antique sampler from 1959. Next time I will show you how far I am.

woensdag 9 november 2011

Hannah GilpinDe afgelopen 2 weken waren we op beurzen waar we elke keer het prachtige werkstuk van Riet hebben getoond.

The last 2 weeks we were at shows where we showed the fantastic work from Riet

Dit is een patroon van Needleprint, waar je het ook kunt bestellen.

This is a chart from Needleprint, where you also can order it.
Adres hiervoor: www.needleprintsociety.com
We kregen zoveel vragen hierover, dat we het nu maar hier neer zetten, zodat iedereen het zelf kan bestellen.

Website where to order is www.needleprintsociety.com
We got so many questions about this, that I decided to put it here in this blog, so everyone can order it.


Het garen dat Riet gebruikte is ThreadworX kleur 10372. En dat was het garen dat wij wilden promoten.

Threads used by Riet were ThreadworX color 10372. And that was the thread that we wanted to promote.

Nogmaals bedankt Riet, het was en is schitterend!!

Once again, thanks very very much Riet, it was and still is beautiful