zondag 10 juni 2012

Festa del Ricamo en Broderie Suisse De afgelopen 2 weken hebben we doorgebracht in Italie. Hier waren we o.a. voor het Festa del Ricamo van Casa Cenina Tijdens dit Festa was er ook een merklappenwedstrijd, waar iedereen aan mee kon doen. De jury lag in de kundige handen van Afke Wullink (voorzitter van Merkwaardig, merklappen vereniging in Nederland) en Maria Concetta Ronchetti. Aan hun was de moeilijke taak om te zien wie er in aanmerking kwamen voor de prijzen. Helaas.... er was maar 1 deelnemer van buiten Italie en dat was ook nog geen Nederlander.

The past 2 weeks we spent in Italy. We were there a.o. for the Festa del Ricamo of Casa Cenina During this Festa there was also a samplercontest, everyone could join. The jury was in the hands of Afke Wullink (president of Merkwaardig, the sampler society in the Netherlands) and Maria Concetta Ronchetti. For them was the difficult tast to see who could win one of the prices. Unfortunately.... there was only 1 contestant from outside Italy and that was not even from a Dutchman.

U kunt meer foto's zien op de site van Casa Cenina van dit feest. Voor ons was het extra veel plezier omdat we onze hond hadden meegenomen. De hond trok alle belangstelling tezien aan de eerste foto van het feest.

You can see more pictures on the site of Casa Cenina of this festa. For us it was with a lot of pleasure because we had taken our dog with us. As you can see from the first picture of this Festa the dog had a lot of interest

Voor mij persoonlijk was het echt genieten, het ontmoeten van je collega's, het delen van informatie, het ontmoeten van klanten die wij al van een vorige keer kenden, het ontmoeten met nieuwe klanten, en het leren van een nieuwe techniek,Broderie Suisse met een Italiaanse invloed.

For me personally it was really a lot of fun, meeting your colleques, sharing of information, meeting customers we already knew from a previous time, meeting new customers and the learing of a new technique, Broderie Suisse with an Italian influence.

Deze techniek is erg gemakkelijk om te leren, en de stoffen en garens die je hiervoor nodig hebt, zijn gemakkelijk te verkrijgen. Natuurlijk kon ik me niet inhouden en kocht direct 5 verschillende kleuren stoffen!!Ook de 2 boeken van Maria Concetta Ronchetti heb ik aangeschaft. Prachtige projecten, duidelijke foto's hoe e.e.a. moet, al met al de moeite waard. broderie suisse deel 1 en broderie suisse deel 2. Bij het doorlopen van een magazijn vol met verschillende handwerkproducten en boeken is het natuurlijk wel heel moeilijk om je in te houden... dus ik heb alleen nog maar een tas gekregen van mijn man. Een schitterende tas, gemaakt van kunstleer, ontworpen door een Italiaanse ontwerper en gemaakt in Spanje en deze tas is in een gelimiteerde uitgave van DMC verkrijgbaar.

This technique is very easy to learn and all the fabrics and threads you need for this are easily available. Ofcourse I could not resist my self and bought 5 different colours fabrics!! I also bought the two books from Maria Concetta Ronchetti. Great projects clear pictures where you can see how to do it, all in all very worthfull. broderie suisse part 1 en broderie suisse part 2. When walking through a warehouse full of different stitching projects and books it is of course very difficult not to buy too much... so I only got one bag from my husband. The perfect bag, made of leatherette, designed by an Italian designer and made in Spain and this bag is an unlimited edition from DM.

Nu we weer thuis zijn, ben ik al druk bezig met het maken van wat kleine projectjes in de stijl van Broderie Suisse. Niet dat ik niet iets anders te borduren heb, maar dit trok me toch wel erg om even uit te proberen.

Now we are back home, I am busy making some small projects in the Broderie Suisse style. It is not that I don't have anything else to stitch, but I really wanted to try this out a little bit more.

Binnenkort zal ik een foto plaatsen van de "nieuwe" reproductie merklap, waar ik ook aan bezig ben

Soon I will place a picture from the "new" reproduction sampler I am working on

woensdag 21 maart 2012

Handwerkbeurs, nieuw model en freebie
Ja, eindelijk weer een update. Er is veel gebeurd en ik heb veel gedaan sinds mijn laatste update van deze blog.
Ten eerste natuurlijk de Handwerkbeurs waar we op de stand stonden van casa cenina
Niet met producten, maar met computers om te laten zien wat er allemaal is. En vragen waren er volop: iets voor kantklossen, quiltlineaals, machineborduurgarens, patronen (ook breipatronen), allerlei garens, stoffen (zowel borduur als quiltstoffen) etc. etc.
We waren blij iedereen te kunnen laten zien wat er allemaal op voorraad is (en wat de prijzen zijn). Iedereen die een tijdje op onze stand was en de diverse vragen heeft gehoord, begrijpt dat het niet mogelijk was om een keuze te maken wat meegenomen had moeten worden. Een keuze uit 80.000 artikelen is ook heel moeilijk en in dit geval niet te doen. Er waren altijd mensen geweest die we teleur hadden moeten stellen.
Belangrijk is, zeker in deze economisch slechte tijd, dat men goed op de prijzen let en de verschillende (web)winkels met elkaar vergelijkt. Prijsverschillen kunnen vrij groot zijn en , laten we eerlijk zijn, we hebben al een erg dure hobby.
Tijdens de beurs heeft Elena (uit Italie) ons ook laten zien hoe je een perfecte achterkant kunt krijgen bij het borduren. Regelmatig heeft ze het uitgelegd, en misschien…. Is dit een idee voor een volgende keer??

Yes, finally an update. There has happened a lot and I have done a lot since my last update from this blog. First of all of course the "Handwerkbeurs" where we were on the booth of casa cenina Not with products, but with computers to show what there is available. And there were a lot of questions: something for bobbin lace,rulers for quilters, machine embroidery threads, charts (also knitting charts), all kind of threads, fabrics (both stitching fabrics as well as quilt fabrics) etc.etc. We were happy to show everyone what was available (and what the prices were). Everyone who spent some time in our booth and who have heard the many questios knew it was nearly impossible to make a choice for what to rbing. A choice out of more then 80.000 articles is also very difficult and in this case just not possible. There would always be people who would have been disappointed.
Important is, and certainly in this bad economic situation, that people should very well wacht the prices and compare the different (web)shops. Pricedifferences can be huge, and let's be honest, we already have a very expensive hobby :)

During the fair Elena (from Italy) showed us also how to make the most perfect back of your stitching. Often she explained this, and perhaps... This might be an idea for the next time???
Nieuwe merklap:
Mijn nieuwe merklap is inmiddels ingelijst, net als de antieke merklap, waarvan een reproductie is gemaakt. Op de beurs bij Merkwaardig zal ik beiden bij me hebben.
Nu ben ik bezig met een Friese merklap uit 1771. Heel interessant ook, want deze wordt iets aangepast. Het origineel is deels over 3 draden en deels over 2 draden geborduurd. Ik borduur het echter over 2 draden en over 1 draad op 14 draads linnen.
Ook zal ik bij Merkwaardig de nieuwe kleuren van ThreadworX en Dinky Dyes bij me hebben.

New sampler

My new sampler has been framed, just like my antique sampler, of which I made a reproduction. During the show at Merkwaardig i will have both of them with me. At the moment I am working on another old sampler, a Friesian sampler from 1771. This is also very interesting, and will be a little bit adjusted. The original has been made over 3 threads and partly over 2 threads. I am stitching it however over 2 threads and partly over 1 thread on 14 count linen.
Also I will have the new colors from ThreadworX and Dinky Dyes with meUpdate van ons hondje.
Zoals ik vorige keer al schreef hebben we sinds half januari een klein hondje in huis. We dachten (en dat was ons ook verteld) dat het een kruising was van een yorkshire terrier. Dit, tot we op de hondenclub in Arnhem hoorden, waar we hem gingen opgeven voor een cursus, dat het geen Yorkshire Terrier is maar een Pyreneese herder. Een heel intelligent beestje, die zich ook nog eens keurig kan gedragen op een beurs, zoals zondags bleek op de handwerkbeurs.


Update about our little dog

As mentioned last time we have a little dog since mid January. We thought (and we were told) that he was a cross Yorkshire Terrier. When we went to the dog club here in Arnhem, we heard it is not a Yorkshire terrier but a Pyrenean Shepherd. A very intelligent animal, who is also able to behave perfectly on a show, as we noticed on the last day of the Handwerkbeurs


Freebie
Freebie
Een aantal jaren geleden heb ik eens paaseieren gemaakt, echter nooit uitgegeven.
Gezien de tijd van het jaar, het is al bijna pasen, hier de patoontjes, om snel nog te maken voor Pasen.
Veel plezier met het maken.
En ja, ik zou het leuk vinden om een foto te krijgen als u het af heeft.
paaseieren
A couple of years ago I made easter eggs, however, we never published it.
Considering the time of the year, it is nearly Easter, here the charts, to make them before Easter.
Have fun making them.
And yes, I would love to see a picture when you have it finished.

zondag 15 januari 2012

Halfway antique sampler

Inmiddels ben ik al halverwege de reproductie van een antieke merklap zoals eerder geschreven.
Er volgens nog 4 alfabetten, en nog meer bloemen. De letters met de bloemen in het alfabet zijn vrij veel werk, want er zitten veel kleuren in. Dus vaak aan- en afhechten.

At the moment I am halfway the reproduction of an antique sampler, as mentioned before. There are 4 more alphabets to come and more flowers. The letters with the flowers in the alphabet are quite a lof of work, as there are a number of colors in it. So often you have to start and end a particular thread.

Wat vinden jullie ervan?

What do you think of this?
Hierna heb ik nog een Friese merklap liggen en een stoplap. Heel erg mooi maar ook veel werk.

After this I have another Friesian sampler and a darning sampler. Very nice, but also a lot of work.

Kleine update over onze hond!

Short update about our dog

De hond komt a.s. dinsdag aan op Schiphol. Omdat hij bij de organisatie de naam "Urbi" had gekregen, zochten wij naar een andere naam. En van "Urbi" kwamen we op de paus, "Popi" en uiteindelijk is het geworden "Pippo". Wij hopen dat hij zijn naam eer aan doet en een vrolijk beestje zal zijn. Ik houd jullie op de hoogte.

Our dog will arrive on Tuesday at Schiphol airport. The organisation gave him his name "urbi"we looked for another name. And from "Urbi" we came on the name of the Pope and in the end it became "Pippo". In Holland this is a name for a clown, so we hope he will be as chearful as a clown. I keep you informed.