zondag 1 november 2009

Vervolg over handwerkgarens - nu zijden garens

Als eerste zal ik wat vertellen over zijden garens.
Geschiedenis:

Sinds de zijde het eerst werd verwerkt in China, wordt het al meer dan 5000 jaar gebruikt voor borduurwerk.
Zijde is afkomstig van de zijderups (larve van de zijdevlinder). De zijdeteelt stamt uit China, waar men al in de oudheid ontdekte hoe deze vlinder op de bladeren van de witte moerbei te kweken was. De chinezen ontdekten ook hoe en op welk moment men de pop moet doden om de zijdedraad, waaruit de kokon gesponnen is, in zijn geheel af te wikkelen.

Door deze methode wil niet iedereen met zijden garens borduren, maar echter voor diegenen die er wat meer over willen weten, volgt het onderstaande.


First of all I will tell you something about silk threads.
History;
Silk has been processed for over 5000 years in China. Silk comes from the silkworm (the larva of the silk butterfly). The sericulture originates from China where, already a long time ago, people found out how to cultivate this butterfly on the leaves of the white mulberry. The Chinese also discovered how and at which time they had to kill the pupa to get the silkthread.

Because of this method not everyone wants to work with silk threads, but for those among you who want to know more about it I have the following.

Geen opmerkingen: