zondag 1 november 2009

Zijden garens - 2

In het verleden was zijden garen het belangrijkste basisgaren voor borduren, en werd het gebruikt in wandkleden, merklappen, kleding en bijv. blackwork. Tijdens de 2e wereldoorlog stopte de productie van zijden garens plotseling. Hierna ontwikkelden chemische bedrijven synthetische garens en deze laatsten vervingen het zijden garen. Daarna werd gedurende 50 jaar zijden garens beschouwd als duur, zeldzaam en delicaat.

Maar tegenwoordig is er weer meer interesse in natuurlijke vezels en borduursters waarden zijde om zijn practische en schitterende kwaliteit.

De doorzichtige structuur van zijde geeft het de mogelijkheid om verfstoffen op te nemen, en licht te reflecteren, op zo'n wijze dat het eindproduct een natuurlijke kleur heeft en een mooie glans. Dit komt vooral naar voren bij het werken met speciale steken. Dan heeft het garen een glans die men niet bij andere garens ziet.

In the past silk threads were the main important threads for stitching and it was being used in tapistry, samplers, textiles etc.
During World War 2 the production of silk suddenly stopped. Afte this the chemical companies developed synthetical threads and these replaced the silk threads. And for the following 50 years people regarded slk threads as expensive, rare and delicate.

But nowadays people are again more interested in natural fibers and stitchers appreciate silk for his practical use and its brilliant quality.

Because of the transparicy of silk it has the possibility to take in dyes and reflects light in such a way that the endproduct has a natural color and a beautifull shine. You can see that very good when working with special stitches. Then the silk has a shine you don't see with other threads.

Geen opmerkingen: