vrijdag 21 oktober 2011

EINDELIJK - AT LAST

Eigenlijk moet ik me diep schamen, ik heb al bijna een jaar niet meer geblogged. Er zijn natuurlijk redenen voor maar daar zal ik niet te veel op in gaan. Na vorig jaar verloor ik enigszins het plezier in deze hobby (en dan vooral in de hobby branche).
Actually I should be very ashamed, as I have not blogged for nearly one year. Of course there are reasons for this, but I won't go into too much details. Last year I lost nearly all my pleasure in this hobby (and especiallly in the creative branche)


Waardoor verlies je het plezier in je hobby/werk?
Wel is het zo dat je plezier in wat je doet vaak toch minder wordt als de mensen met wie je omgaat zich heel anders gaan gedragen dan voorheen. Afspraken worden niet nagekomen, en vaak krijg je onterechte verwijten etc.
Natuurlijk speelt ook voor velen de economische recessie een rol. Er zijn nu eenmaal ontwerpers die moeten leven van hun werk en dat wordt wel moeilijker.

Why do you loose your pleasure in your hobby/work? Quite often the pleasure you have will be less, when people you work with are behaving different then in the past. Commitments are not followed up, and often you get very unfriendly reproaches.
Of course at the moment the current economic recession also plays a role. There are designers who have to live from their work and that is getting more and more difficult.


Het internet heeft natuurlijk zijn voordelen. Mensen die je vroeger niet kenden als ontwerpster, kennen je nu wel. En je kunt over de hele wereld patronen kopen.
Het internet heeft ook zijn nadelen. Er wordt erg veel illegaal gekopieerd en op het internet gezet. De strijd hiertegen is door een aantal ontwerpsters gezamenlijk opgepakt. We proberen degenen die illegaal bezig zijn te wijzen op de gevolgen voor de hele creatieve branche. Veel ontwerpsters kunnen niet meer rondkomen en zijn gedwongen ander werk te zoeken of helemaal te stoppen met ontwerpen. Ook zijn er een groot aantal winkeliers gestopt omdat ze niet meer verkochten, want de mensen hadden de patronen al illegaal gedownload. Zo wordt dus door internet ook een hele business kapot gemaakt.

The internet has naturally also his advantages. People who did not know you as a designer, do know you now. And it is possible to buy charts all over the world. Internet has also its disadvantages. There are a lot of copyright infringements on the internet. The battle agains this has been picked up by a number of designers and also by the TNNA. We try to point out the consequences for the whole creative branch to those who upload illegal copies, A number of designers can't manage anymore and are forced to find another job besides designing or quit at all with designing. Also a number of shopowners had to stop with their business, as they were not able to sell those charts which are illegally downloaded from the internet. This way a whole industry has been spoiled by the internet.


Gelukkig zijn er ook positieve zaken te melden. Afgelopen mei was ik in de USA en bezocht daar een geweldige winkel: Attic Needleworks in Mesa Arizona. Ook een beurs in Duitsland, Osnabruck, was heel positief. Een ander positief feit was dat we uitgenodigd waren in Italie om bij Casa Cenina een workshop te geven.

Fortunately there are also some positive issues. Last May I was in the USA on holiday and visited Attic Needleworks in Mesa Arizona. Also a show in Germany, Osnabruck was very positive. And another positive fact was that we were invited to give a workshop in Italy by Casa Cenina


De laatste positieve punten hebben toch weer enigszins mijn plezier terug laten komen. Wel zal er e.e.a. veranderen volgend jaar, wil ik het plezier niet weer verliezen. Ik richt me nu weer op dat wat me plezier geeft het ontwerpen, zoals o.a. van doosjes. Verder ben ik bezig met het reproduceren van een antieke merklap uit 1859. Ontzettend leuk om te doen!!! En ik zal meer gaan bloggen. Dus wordt vervolgd........

These last positive facts have given me back at least some of my pleasure. I do know that next year a few things will have to change, if I don't want to loose my pleasure in what I am doing. At the moment I do what gives me the most fun, being designing, a.o. from boxes with sampler motifs. And I am busy reproducing an antique sampler from 1859, which is an enormous lot of fun to do. And I will blog more. So to be continued......

2 opmerkingen:

Jacqueline Korteland Boller zei

I'm glad to see you're back!!! Sorry for all the negatives, but hope the future is filled with positives!!

I have heard before that when we make our hobby our job that it can sometimes take the fun out of it, so hope you can become inspired and pick up the needle again!!

Beardie Designs zei

Hi Jacqui, It is difficult to keep on having fun with either your hobby or your work in this "only me" society. In Holland we call this the "BV Ik". (which means limited company ME")