woensdag 12 juni 2013

A new start - Een nieuw begin

Na een lange tijd door persoonlijke omstandigheden niet meer iets geschreven op mijn blog, maar nu de drukke periode "bijna" voorbij is, ben ik toch maar weer begonnen. En ik heb nieuws!!

After a long time  due to personal circumstances not writing anything on my blog, now the busy period is "nearly" over, I decided to start again. And I do have some news!!

Afgelopen weekend is mijn eerste boek uitgegeven, nl. Dutch Sampler motifs with a twist".
Dit boek werd gepresenteerd in Italy tijdens het Festa del Ricamo van Casa Cenina.

Past weekend my first book has been released, it is Dutch Sampler motifs with a twist". This book has been presented in Italy during the Festa del Ricamo from Casa Cenina

Wanneer je denkt aan Nederlandse merklap motieven denk je al gauw aan een hele grote merklap.
Maar dat houdt dit boek niet in. Er staan 37 merklap motieven in, met vaak speciale steken, en ook 12 voorbeelden van verschillende vormen van afwerkingen.  Dus een moderne uitgave van merklap motieven, die je gebruikelijk overal tegen komt, in veel merklappen (natuurlijk), maar ook in shabby/chique stijl. Het boek geeft je dus allerlei mogelijkheden, maar natuurlijk kun je ze ook toepassen op een grotere merklap. Er zijn ook alfabetten en randen toegevoegd, ook al kun je die ook op iets kleins toepassen.

When you think of Dutch sampler motifs you soon start thinking about a large (or even huge) sampler. But that is not in this book. There are 37 sampler motifs in, often with special stitches (hence the twist) and also 12 examples of finishings. So a modern touch to sampler motifs you see everywhere nowadays, in a lot of samplers (of course), but also in shabby/chique style. This book gives you lots of possibilities, but of course you can also incorporate them in a larger sampler. For this reason also alphabets and borders are added, although you can use these also on something small.

En voor wie de speciale steken (nog)niet kent, geen probleem, want achter in het boek zijn uitgebreide instructies opgenomen om deze steken te maken.

For those who do not know (yet) the special stitches, no problem, because in the book there are detailed instructions on how to make these stitches.

Het boek is te bestellen bij Casa Cenina maar ook bij mij persoonlijk door een mailtje te sturen naar Karin Kersten. Prijs van het boek is 15 euro. Verzendkosten euro 2,16.

The book can be ordered by Casa Cenina but also directly from me by sending an email to Karin Kersten. Price of this book is 15 euro. Shipping in Europe euro 4,50, Worldwide euro 4,75.

Prijsvraag:

Heb je zelf ook een leuke afwerking bedacht, stuur dan een foto naar mij. De foto's worden geplaatst op deze blog, en de meest originele krijgt een prijs. Wat dat is, vertel ik nog niet, want het moet wel een verrassing blijven.

Contest:
Have you thought about a nice finishing, sent a picture to me. All pictures will be placed on this blog and the most original will get a price. What the price is, I won't tell yet, as it has to be a surprise.


Geen opmerkingen: